Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Sinh Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Phường 14, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/05/2021 19:39:49

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Hóa, Sinh,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,7 (18h-21h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Sinh Lớp 12 Ôn Thi Đại Học 14 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: