Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Hóa Sử Lớp 9 Phường 13, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 14:17:03

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Hóa, Sử,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T35CN (16h-18h), T7 (8h30 – 10h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường nguyễn hữu cảnh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Hóa Sử Lớp 9 13 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: