Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: IELTS Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 19/06/2021 17:33:42

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: IELTS,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: Tối 3,5,7 (6h-7h30)
Thông tin: học viên nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà IELTS Bà Điểm Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: