Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: IELTS Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 17:26:16

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: IELTS,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (sắp xếp theo lịch giáo viên)
Thông tin: học viên nam, 22 tuổi, học từ đầu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Luyện eilts 5.5
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà IELTS Xuân Thới Thượng Hóc Môn TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: