Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: IELTS Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 22/11/2020 19:45:17

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: IELTS,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp với học sinh
Thông tin: học sinh nữ 17tuổi, luyện eilts 6.0
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà IELTS Vĩnh Lộc B Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: