Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: IELTS Lớp 10 Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 15/06/2021 05:42:24

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: IELTS,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T2,4 (17h-19h)
Thông tin: Học sinh nữ, bắt đầu học thi ielts
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà IELTS Lớp 10 Bình Khánh Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: