Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: IELTS Lớp 12 Phường 12, Quận 3, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 06:04:37

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: IELTS,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T234567 ( 17h – 21h )
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận 3, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà IELTS Lớp 12 12 Quận 3 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: