Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: IELTS Phường 02, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 16:09:10

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: IELTS,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7,CN (chọn từ 17h đến 19h)
Thông tin: 2 học sinh, (đang học lớp 11 và 12)
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà IELTS 02 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: