Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: IELTS Phường 13, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 12:18:13

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: IELTS,
Lớp dạy:
Mức lương: 4.600.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp các ngày (18h hoặc 18h30)
Thông tin: 3 học viên
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, Luyện EILTS 5.
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà IELTS 13 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: