Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: IELTS Phường 18, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 04:51:29

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: IELTS,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Tối T3 + Sáng T7
Thông tin: Học sinh nữ, 17 tuổi, luyện IELTS 6.5
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 18, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà IELTS 18 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: