Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: IELTS Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/06/2021 11:12:03

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: IELTS,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (từ 18h30 hoặc 19h)
Thông tin: học viên nữ, chủ yếu luyện writing
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà IELTS Bình Trưng Đông Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: