Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: IELTS Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 08:13:02

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: IELTS,
Lớp dạy:
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T23456 (Sáng)
Thông tin: Học viên nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà IELTS Tăng Nhơn Phú B Quận 9 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: