Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: IELTS Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 18:05:59

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: IELTS,
Lớp dạy: Các Lớp Khác,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7 CN ( 14h-16h)
Thông tin: Học sinh nam lớp 11 trường nghề
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà IELTS Tây Thạnh Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: