Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: IELTS Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 16:21:06

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: IELTS,
Lớp dạy:
Mức lương: 2.400.000đ/tháng, lương 200k/1buổi
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (từ 18h trở đi)
Thông tin: 3 học sinh,biết sơ sơ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà IELTS Thị trấn Cần Thạnh Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: