Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 10 Phường 04, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 21/12/2020 23:05:12

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng, lương 1tr8/3b
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn:Tối T2, 3,5 (18h-20h) , sáng T5
Thông tin: học sinh nữ, trường Tân Bình
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 04, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 10 04 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: