Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 10 Phường 11, Quận 10, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 11:32:12

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5 (18h-22h)
Thông tin: học sinh nữ, trường THPT Marie Curie
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận 10, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 10 11 Quận 10 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: