Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 10 Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 03/03/2021 01:34:21

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp T2,3,5,7, CN (rãnh từ chiều 3h->7h)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 10 22 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: