Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 10 Phường 28, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/11/2020 04:50:57

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7 ( 8h-11h)
Thông tin: học sinh nữ, trường đức trí
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 28, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 10 28 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: