Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 11 Phường 11, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/11/2020 17:35:42

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T23567 (sau 17h30)
Thông tin: học sinh nữ trường Telamen
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 11, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 11 11 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: