Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 11 Phường 12, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/12/2020 04:57:00

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,4,5,6 (15h-17h)
Thông tin: học sinh nữ, hơi yếu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 11 12 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: