Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 11 Phường 15, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 04:42:46

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp (sáng-chiều-tối)
Thông tin: học sinh nam, trường nguyễn hữu cầu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 11 15 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: