Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 12 Phường 01, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/06/2021 03:13:05

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T6, CN (từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, chịu học
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 12 01 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: