Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 12 Phường 06, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/05/2021 15:21:50

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: học sinh nam trường Marie Curie
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 12 06 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: