Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 12 Phường 12, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 20:05:17

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T24 hoặc T46 (19h15 – 19h15)
Thông tin: học sinh nữ trường Á Châu
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 12, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 12 12 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: