Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 12 Phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/02/2021 20:22:58

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx T7-CN
Thông tin: hs nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 12 15 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: