Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 12 Phường An Lợi Đông, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 05/06/2021 09:27:11

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,5 (từ 16h30 trở đi), CN (cả ngày)
Thông tin: học sinh nữ, trường Võ trường toản
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường An Lợi Đông, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 12 An Lợi Đông Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: