Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 8 Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 16:53:40

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.100.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T234567CN (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nam, trường Lê tấn bê
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 8 Bình Khánh Cần Giờ TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: