Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 8 Phường 09, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 13/06/2021 02:01:17

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,5, 7 (18h30-20h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn Gia Thiều
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 8 09 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: