Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 9 Phường 02, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 10:45:32

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T2,5 (18h- 20h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Hậu Giang
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 9 02 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: