Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 9 Phường 08, Quận 8, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/05/2021 22:48:54

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.600.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (từ 19h, 19h30)
Thông tin: học sinh nam, hơi yếu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận 8, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 9 08 Quận 8 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: