Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 9 Phường 13, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/05/2021 18:52:28

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,5,6,7 (Từ 18h)
Thông tin: Học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 13, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 9 13 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: