Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 9 Phường 14, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 09:18:06

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7CN(14h-16h)
Thông tin: Học sinh nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 14, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 9 14 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: