Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Lớp 9 Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 08:24:42

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý, Hóa,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3 (19h-20h30), T7 (16h-17h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Đức Trí
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Lớp 9 Hiệp Bình Phước Quận Thủ Đức TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: