Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Hóa Văn Lớp 9 Phường 08, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 26/11/2020 20:39:42

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý, Hóa, Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: 1b T7 (17h-19h)+ 1b (T3 hoặc T5 lúc 18h-20h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Hóa Văn Lớp 9 08 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: