Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 10 Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 08/11/2020 13:21:46

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng CN (từ 8h trở đi), T6 (từ 18h trở đi)
Thông tin: 2 học sinh nữ, trường Hùng Vương
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 10 An Phú Tây Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: