Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 10 Xã Trung An, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 04:11:01

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T3 (17h30-19h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Nguyễn Thị Diệu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Trung An, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 10 Trung An Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: