Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 10 Phường 05, Quận 11, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 09:00:44

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng, 2.500.000/tuần 3b
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T246 (từ 18h, 18h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Lê quý đôn
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ, 2tr5/tuần 3b || 1tr8/tuần 2b
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận 11, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 10 05 Quận 11 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: