Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 10 Phường Bình An, Quận 2, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 11/11/2020 12:21:29

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 700.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T3,6 ( từ 17h trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Tây Thạnh
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình An, Quận 2, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 10 Bình An Quận 2 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: