Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 10 Phường Bình Trị Đông, Bình Tân, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 11:38:10

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T246 (18h, 18h15)
Thông tin: học sinh nữ, trường Lê quý đôn
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Bình Trị Đông, Bình Tân, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 10 Bình Trị Đông Bình Tân TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: