Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 10 Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 14/01/2021 08:16:51

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 10,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: Tối t3,5 7h,7h30
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 10 Phú Trung Quận Tân Phú TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: