Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 11 Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 04:30:49

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7,CN (sắp xếp sáng- chiều – tối)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 11 Đa Phước Bình Chánh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: