Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 11 Xã Trung An, Huyện Củ Chi, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 14:42:32

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 600.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T3,5 (18h-20h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Xã Trung An, Huyện Củ Chi, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 11 Trung An Củ Chi TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: