Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 11 Phường 01, Quận 4, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/04/2021 11:05:21

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx tối T2->T7 18h->
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu gia sư: Cử Nhân Nữ, đầu tháng 7 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 01, Quận 4, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 11 01 Quận 4 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: