Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 11 Phường 02, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 18:58:25

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 180phút/buổi
Thời gian: T3 hoặc T4 (18h15 hoặc 18h30)
Thông tin: học sinh nữ, học khối A1 trường Lê Hồng Phong
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 02, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 11 02 Quận Phú Nhuận TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: