Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 11 Phường 05, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 14:03:00

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Tối sắp xếp (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Lương thế vinh
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 05, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 11 05 Quận Bình Thạnh TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: