Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 11 Phường 06, Quận Tân Bình, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 11:57:44

LỚP ĐANG GIAO…

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 250.000đ/buổi
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T357 (18h – 19h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường Marie curie
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ, thu phí 525.000đ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 06, Quận Tân Bình, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 11 06 Quận Tân Bình TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: