Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 11 Phường 07, Quận 6, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 16:20:43

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T4 (sau 17h45 đến 19h30), CN(Sáng 8h đến10h)
Thông tin: học sinh nữ
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 07, Quận 6, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 11 07 Quận 6 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: