Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 11 Phường 08, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 06/06/2021 06:30:03

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: sắp xếp với học sinh
Thông tin: 2 học sinh nam, học ở trường quận 3
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 08, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 11 08 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: