Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 11 Phường 09, Quận 5, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 15:18:22

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T24 (sau 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Võ Thị Sáu
Yêu cầu gia sư: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 09, Quận 5, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 11 09 Quận 5 TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: