Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Lý Lớp 11 Phường 16, Quận Gò Vấp, TPHCM

Thời gian đăng lớp: 29/12/2020 13:29:16

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Lý,
Lớp dạy: Lớp 11,
Mức lương: 800.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T234567 (Hè Bé Đang Rãnh Cả Ngày)
Thông tin: Học Sinh Nam
Yêu cầu gia sư: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Trí – 0933 036 634 Cô Minh
Địa chỉ: Phường 16, Quận Gò Vấp, TPHCM

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Lý Lớp 11 16 Quận Gò Vấp TPHCM

Gia Sư TPHCM
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: